Doc. dr Zoran Gajić

Doc. dr Zoran Gajić specijalista je neuropsihijatrije, sa užom specijalizacijom iz oblasti sudske psihijatrije. Angažovan je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i na Institutu za psihijatriju u Novom Sadu (Centar za sudsku psihijatriju). Autor je više desetina naučnih radova i publikacija.