Preporučeni linkovi

Američka asocijacija za anksiozne poremećaje
Na sajtu Asocijacije mogu se pronaći informacije za klijente i za stručnjake, lista stručnjaka po poštanskom broju, lista grupnih tretmana po državama, knjižara, lista aktuelnih kliničkih istraživanja, forumi i mnoge druge opcije.
The Anxiety Panic Internet Resource (TAPIR)
Pretraživač za anksioznost, paniku, traumu, stres, opsesivno-kompulzivni poremećaj itd.
Anxiety Network International
Sajt koji pruža obilje informacija o paničnom poremećaju, socijalnoj anksioznosti i generalizovanom anksioznom poremećaju.
Opsessive Compulsive Foundation
Vodeća organizacija i sajt za opsesivno-kompulzivni poremećaj.