Dipl. psiholog Snežana Antičević

Diplomirani psiholog, usavršava se u oblasti kliničke psihologije, edukator iz Racionalno-emotivne bihejvioralne terapije (REBT).

Radi sa osobama sa smetnjama u razvoju, ali i individualno savetuje roditelje osoba sa smetnjama u razvoju. Pored toga, vodi grupe podrške i psihološke radionice za roditelje osoba sa smetnjama u razvoju.