U aktuelnom vremenu, kada je čovek kao individua više no ikad zapljusnut subjektivnim i objektivnim problemima s jedne strane, i "brzim i lakim" rešenjima sa druge, mišljenja smo da bi stanovnici Srbije i okruženja trebalo da imaju alternativu u vidu štiva koje ima dokazanu praktičnu upotrebljivost a rezultat je rada priznatih stručnjaka.

Ediciju Obala smo zamislili kao pitomu obalu na koju čitalac – putnik pristaje kako bi se okrepio, prošetao, razmislio ili možda samo ćutke posmatrao reku pred sobom. Čitalac - putnik se potom vraća u svoj brod i nastavlja put, spremniji da pribrano i otvorenih očiju dočeka sve što ga čeka na putešestviju zvanom Život.

Stručne teme izdanja prilagođene su široj čitalačkoj publici a korak-po-korak uputstva omogućuju kvalitativne životne promene osobama suočenim sa stresom koji donosi savremeno doba. Izbor izdanja određen je procenom oblasti za koje smatramo da su u Srbiji i okruženju trenutno nedovoljno razvijene. Povratne reakcije čitalaca ohrabrile su nas da nastavimo putem kojim smo krenuli, odnosno putem koji podrazumeva odricanje od zavodljivih naslova lake psihologije u cilju posvećivanja kvalitetnim, konkretnim i pre svega korisnim delima iza kojih ćemo kao izdavačka kuća i kao pojedinci u svakom trenutku moći da stanemo.

Kada je u pitanju Obala - naš cilj je da na srpskom jeziku predstavimo najbolja svetska izdanja iz oblasti psihologije i samopomoći.

Kritike

Radna sveska za decu sa ADHD-om (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) namenjena je deci kod koje su prisutni hiperaktivnost, impulsivnost i poremećaj pažnje. Hiperaktivnost se ogleda u slučajnoj aktivnosti koja nije organizovana i nije usmerena prema postavljenom cilju. Impulsivnost se izražava kroz reagovanje koje ne podrazumeva razmišljanje o mogućim posledicama ponašanja. Poremećaj pažnje podrazumeva slabu koncentraciju, smanjen raspon pažnje i nedovoljnu sposobnost slušanja, što otežava praćenje uputstava i problem sa završavanjem započetih aktivnosti.

Dete koje ima ADHD ispoljava sledeća ponašanja: izrazitu nestrpljivost, psihomotorni nemir, teškoće pri organizaciji (zaboravlja i gubi pribor, knjige...), prebrzo radi i čini „nepotrebne“ greške, prebrzo i bez razmišljanja odgovara na pitanja, suviše je pričljivo, često prelazi na novu aktivnost ostavljajući prethodnu nedovršenu, često postavlja mnogo pitanja a ne dočeka odgovore, lako ga je omesti u bilo kojoj aktivnosti. Neke od ovih karakteristika, u nekom trenutku u određenoj životnoj situaciji prisutne su kod svakog deteta. Meðutim, kod deteta sa ADHD-om ovi simptomi su izraženiji, postojaniji, ne odgovaraju razvojnom nivou deteta, a utiču na njegov emocionalni i socijalni razvoj, kao i na uspeh u školi. ADHD se javlja pre 7. godine života. Dijagnozu je teško postaviti pre 4–5. godine života, jer je karakteristično ponašanje dece tog uzrasta promenljivo, a postavlja im se i manje zahteva za trajnijim održavanjem pažnje. Procenjuje se da se ADHD javlja kod 5–7% školske dece i to 4 do 5 puta češće kod dečaka nego kod devojčica. Navedeno ukazuje na to da skoro svako odeljenje ima jednog đaka sa ADHD-om.


Da bi deca bila zadovoljna sobom i da bi se osećala prihvaćenom od strane okruženja i osnaženom da stupaju u društvene kontakte na odgovarajući način, neophodno je da razviju sposobnosti, veštine i društveno poželjne oblike ponašanja. Ova radna sveska namenjena je upravo tome. Pisana je jednostavnim jezikom, što deci značajno olakšava upotrebu. Sastoji se iz četiri poglavlja u kojima autor vodi dete kroz vežbe za učenje samokontrole, prevazilaženje školskih problema, sklapanje i održavanje prijateljstava, kao i kroz vežbe koje imaju za cilj povećanje samopouzdanja. Posebnu vrednost radnoj svesci daju kratki opisi sposobnosti i specifičnosti deteta koje ima ADHD, kao i živopisni primeri iz svakodnevnog života deteta sa ADHD-om koji su uvod i priprema za popunjavanje ponuđenih rubrika priručnika. Cilj radne sveske je da dete samostalno ili uz pomoć roditelja/stručnjaka odgovori na postavljena pitanja i time počne da razvija i unapređuje one veštine i sposobnosti koje su mu neophodne za primereno ponašanje u školi, kod kuće i u raznim drugim socijalnim situacijama. Navedeni zadaci omogućavaju detetu da na njemu prilagođen i zanimljiv način, najčešće kroz igru, prepozna i opiše karakteristike svog ponašanja u određenoj situaciji, a zatim da na osnovu dobijenih preporuka navede poželjne oblike ponašanja i uvežba ih. Detetu se nude slikovni materijali koji prikazuju različite socijalne situacije, što vežbe čini razumljivijim i pristupačnijim. Zadaci se rešavaju upisivanjem odgovora u ponuđenim rubrikama, crtanjem ili zamišljanjem određenih situacija.


Radnu svesku preporučujem deci, njihovim roditeljima, kao i svim stručnjacima u školama, razvojnim savetovalištima i drugim ustanovama koje rade sa decom sa ADHD-om i pomažu im u njihovom emotivnom i socijalnom razvoju.

Snežana Antičević, dipl. psiholog