U aktuelnom vremenu, kada je čovek kao individua više no ikad zapljusnut subjektivnim i objektivnim problemima s jedne strane, i "brzim i lakim" rešenjima sa druge, mišljenja smo da bi stanovnici Srbije i okruženja trebalo da imaju alternativu u vidu štiva koje ima dokazanu praktičnu upotrebljivost a rezultat je rada priznatih stručnjaka.

Ediciju Obala smo zamislili kao pitomu obalu na koju čitalac – putnik pristaje kako bi se okrepio, prošetao, razmislio ili možda samo ćutke posmatrao reku pred sobom. Čitalac - putnik se potom vraća u svoj brod i nastavlja put, spremniji da pribrano i otvorenih očiju dočeka sve što ga čeka na putešestviju zvanom Život.

Stručne teme izdanja prilagođene su široj čitalačkoj publici a korak-po-korak uputstva omogućuju kvalitativne životne promene osobama suočenim sa stresom koji donosi savremeno doba. Izbor izdanja određen je procenom oblasti za koje smatramo da su u Srbiji i okruženju trenutno nedovoljno razvijene. Povratne reakcije čitalaca ohrabrile su nas da nastavimo putem kojim smo krenuli, odnosno putem koji podrazumeva odricanje od zavodljivih naslova lake psihologije u cilju posvećivanja kvalitetnim, konkretnim i pre svega korisnim delima iza kojih ćemo kao izdavačka kuća i kao pojedinci u svakom trenutku moći da stanemo.

Kada je u pitanju Obala - naš cilj je da na srpskom jeziku predstavimo najbolja svetska izdanja iz oblasti psihologije i samopomoći.

Dr Kristina Pardon

Dr Kristina Pardon profesor je saradnik na odseku za psihologiju Univerziteta Vaterlo. Bavi se istraživanjem OKP-a od 1990. godine i dobitnik je velikog broja nagrada za svoj rad.

Dr Pardon je, zajedno sa dr Dejvidom A. Klarkom, dobila Standardni istraživački grant od Saveta za društvene nauke i humanistička istraživanja iz Kanade, kao i grant Istraživačke fondacije za mentalno zdravlje u Ontariju, oba u funkciji finansiranja istraživanja nametljivih misli i opsesija.

Dr Pardon ima privatnu ordinaciju u kojoj se bavi procenama i tretiranjem anksioznosti i problema sa raspoloženjem. Član je Akademije za kognitivnu terapiju, Udruženja za unapređenje bihejvioralne terapije, Američkog udruženja za anksiozne poremećaje i Britanskog udruženja za bihejvioralnu i kognitivnu psihoterapiju.


Dr Dejvid A. Klark

Dr Dejvid A. Klark profesor je na Odseku za psihologiju, Univerziteta Nju Brunsvik u Kanadi. Doktorirao je na Institutu za psihijatriju Univerziteta u Londonu u Engleskoj. Dr Klark je do sada objavljivao mnogo radova na temu kognitivne teorije i terapije depresije i opsesivno- kompulzivnih poremećaja.

Njegove poslednje, do sada izdate, knjige su: Cognitive Bihevioral Therapy for OCD i Intrusive Thoughts in Clinical Disorders: Theory, Research and Treatment.

Sa Aronom T. Bekom objavio je novi upitnik za OKP pod nazivom Clark Beck Obsessive Compulsive Inventory i koautor je u Scientific Foundations of Cognitive Theory i Therapy and Depression.

Dobitnik je brojnih grantova za izučavanje kognitivne osnove emocionalnih poremećaja. Dr Klark je član Kanadske asocijacije za psihologiju, osnivač Akademije za kognitivnu terapiju i izdavač saradnik za Cognitive Therapy and Research.