U aktuelnom vremenu, kada je čovek kao individua više no ikad zapljusnut subjektivnim i objektivnim problemima s jedne strane, i "brzim i lakim" rešenjima sa druge, mišljenja smo da bi stanovnici Srbije i okruženja trebalo da imaju alternativu u vidu štiva koje ima dokazanu praktičnu upotrebljivost a rezultat je rada priznatih stručnjaka.

Ediciju Obala smo zamislili kao pitomu obalu na koju čitalac – putnik pristaje kako bi se okrepio, prošetao, razmislio ili možda samo ćutke posmatrao reku pred sobom. Čitalac - putnik se potom vraća u svoj brod i nastavlja put, spremniji da pribrano i otvorenih očiju dočeka sve što ga čeka na putešestviju zvanom Život.

Stručne teme izdanja prilagođene su široj čitalačkoj publici a korak-po-korak uputstva omogućuju kvalitativne životne promene osobama suočenim sa stresom koji donosi savremeno doba. Izbor izdanja određen je procenom oblasti za koje smatramo da su u Srbiji i okruženju trenutno nedovoljno razvijene. Povratne reakcije čitalaca ohrabrile su nas da nastavimo putem kojim smo krenuli, odnosno putem koji podrazumeva odricanje od zavodljivih naslova lake psihologije u cilju posvećivanja kvalitetnim, konkretnim i pre svega korisnim delima iza kojih ćemo kao izdavačka kuća i kao pojedinci u svakom trenutku moći da stanemo.

Kada je u pitanju Obala - naš cilj je da na srpskom jeziku predstavimo najbolja svetska izdanja iz oblasti psihologije i samopomoći.

Kritike

"Prevazilaženje opsesivnih misli predstavlja sveobuhvatan priručnik za prevladavanje opsesivnih misli i kompulzivnih radnji, zasnovan na principima kognitivno-bihejvioralne terapije, koja se smatra najuspešnijim pristupom u tretiranju ove problematike. On se preporučuje osobama koje su suočene sa nametljivim mislima nasilne, seksualne i religiozne tematike.

Osnovna svrha priručnika jeste da pomogne čitaocu da uvidi da misli protiv kojih se bori nisu same po sebi štetne niti opasne, već, pre svega, stav koji on prema njima zauzima i prateće strategije kojima pribegava kako bi ih poništio ili uspostavio kontrolu nad njima.

Priručnik je osmišljen kroz pažljivo razrađene korake koji omogućavaju osobi da jasno definiše svoj problem i postavi ciljeve, kao i da kroz niz vežbi i zadataka stekne konkretne veštine koje će joj pomoći da se oslobodi tiranije opsesivnih misli i kompulzivnih radnji. Dragocenost ovog priručnika ogleda se u činjenici da je čitalac, kroz samostalnu primenu vežbi, u prilici da nauči kako da sam sebi bude terapeut, što se smatra krajnjim ciljem kognitivno-bihejvioralne terapije.

Ukoliko se koristi disciplinovano i u skladu sa smernicama datim u priručniku, on predstavlja pravi instrument za samostalno vođenje psihoterapije. Smatram da je srpsko izdanje ovog priručnika izuzetno značajno za sve osobe suočene sa ovim problemom i predstavlja veoma korisno sredstvo u izgradnji života oslobođenog od opterećujućih opsesivnih misli i kompulzivnih radnji.

Pored toga, verujem da on svoju primenu može naći i kao dodatak u psihoterapiji, u obliku takozvane biblioterapije, koja predstavlja sastavni deo kognitivno-bihejvioralnog pristupa rešavanju problema. Iz tog razloga, preporučujem ovaj priručnik svima onima koji se bore sa opsesivnim mislima, kao i stručnjacima koji rade sa osobama sa opsesivno-kompulzivnim poremećajem."

Mia Popić dipl. psiholog i REBT savetnica


"Pardon i Klark jedni su od najboljih svetskih stručnjaka u oblasti poznavanja i tretiranja neželjenih opsesivnih misli. U ovoj knjizi, oni pružaju moćne metode za rešavanje datog problema, zasnovane na njihovim sopstvenim istraživanjima kao i na studijama vodećih naučnika. Iako većina knjiga za samopomoć koje se bave OKP-om uključuju i delove koji podrazumevaju suočavanje sa neželjenim mislima, ova fantastična knjiga obezbeđuje najtemeljnije razmatranje ove teme koje sam ikada video. Bilo da imate uznemirujuće religiozne misli kojih se ne možete otarasiti, iracionalne, neželjene, agresivne ili seksualne nagone ili neku drugu vrstu opsesivnih misli, ovo je prava knjiga za vas!"

Martin. M. Entoni, doktor psihologije, direktor Zdravstvenog centra za tretman i istraživanje anksioznosti Sveti Josif i profesor na Odeljenju psihijatrije i bihejvioralnih nauka na Univerzitetu Makmaster u Hamiltonu, Kanada.


"Prevazilaženje opsesivnih misli je najbolja knjiga o OKP-u koju sam ikada video. Ova knjiga pomoći će vam da razumete i pomognete sebi u vezi sa nametljivim mislima koje štete vašem životu. Jasno pisana, zasnovana na poslednjim naučnim otkrićima i neizmerno korisna, ova knjiga poslužiće kao vodič milionima ljudi koji pate od opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Preporučiću ovu knjigu svim mojim pacijentima sa OKP-om. Eminentnim psiholozima, autorima ove knjige, dugujemo zahvalnost na ovom detaljnom i praktičnom vodiču."

Robert Lihi, doktor psihologije, predsednik Međunarodne asocijacije za kognitivnu psihoterapiju, izborni predsednik Akademije za kognitivnu terapiju, pomoćni urednik The Journal of Cognitive Psychoterapy, profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu Veil-Kornel univerziteta u Njujorku.


"Prevazilaženje opsesivnih misli podrobno opisuje moćne, dokazane, praktične strategije koje će ljudima sa opsesivno-kompulzivnim poremećajem pomoći da steknu kontrolu nad svojim opsesijama i nad svojim životom.

Ova knjiga na jasan i sistematičan način opisuje program za prevazilaženje OKP-a. Ona obezbeđuje putokaz ka životu bez OKP-a."

Denis Grinberger, doktor psihologije, koautor Mind Over Mood: Change How You Feel by Changing the Way You Think


"Ova jasno pisana knjiga za samopomoć, sačinjena od strane dvoje priznatih eksperata, osmišljena je tako da pomogne u prevazilaženju neželjenih, nametljivih, odurnih misli – opsesija. Objašnjeni su priroda i uzroci opsesija, a potom slede pažljivo osmišljene, sistematične vežbe. Vežbe pokrivaju tri najčešće forme opsesije – bogohulne, agresivne i seksualne - a čitaoci su ohrabreni da mere svoj napredak rešavanjem jednostavnih testova. Knjiga je pisana prijatnim, prisnim i ohrabrujućim tonom. Mišljenja sam da će mnogi imati koristi od ove knjige, i svesrdno je preporučujem."

S. J. Račman, profesor emeritus Odseka za psihologiju Kolumbija Univerziteta