Potpuno svesnim putem kroz depresiju

Format: B5

Broj stranica: 264

Dr Mark Vilijems

Mark Vilijems, profesor je kliničke psihologije na Oksfordskom univerzitetu u Velikoj Britaniji. Od 1983. do 1991. bavio se naučno istraživačkim radom pri Univerzitetu Kembridž nakon čega je bio profesor kliničke psihologije na Univerzitetu Vejls u Bangoru, gde je osnovao univerzitetski Institut za istraživanja medicinske i socijalne brige kao i Centar za istraživanje potpune svesnosti.

Autor je sledećih dela: The Psychological Treatment of Depression i Cry of Pain: Understanding Suicide and Self-Harm.

Koautor je knjiga Cognitive Psychology and Emotional Disorders i Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: A new Approach to Preventing Relapse.

Istraživanja koja vrši na polju kliničke i eksperimentalne psihologije fokusiraju se na razumevanje psihičkihih procesa koji se nalaze u osnovi depresije i suicidnog ponašanja, kao i na razvoju novih psiholoških tretmana.