Prevazilaženje opsesivnih misli

Format: B5

Broj stranica: 172

Dr Kristina Pardon

Dr Kristina Pardon profesor je saradnik na odseku za psihologiju Univerziteta Vaterlo. Bavi se istraživanjem OKP-a od 1990. godine i dobitnik je velikog broja nagrada za svoj rad.

Dr Pardon je, zajedno sa dr Dejvidom A. Klarkom, dobila Standardni istraživački grant od Saveta za društvene nauke i humanistička istraživanja iz Kanade, kao i grant Istraživačke fondacije za mentalno zdravlje u Ontariju, oba u funkciji finansiranja istraživanja nametljivih misli i opsesija.

Dr Pardon ima privatnu ordinaciju u kojoj se bavi procenama i tretiranjem anksioznosti i problema sa raspoloženjem. Član je Akademije za kognitivnu terapiju, Udruženja za unapređenje bihejvioralne terapije, Američkog udruženja za anksiozne poremećaje i Britanskog udruženja za bihejvioralnu i kognitivnu psihoterapiju.