Potpuno svesnim putem kroz depresiju

Format: B5

Broj stranica: 264

Dr Džon Kabat-Zin

Dr Džon Kabat-Zin naučnik je, pisac i učitelj meditacije. Profesor je saradnik u medicinskoj školi na masačusetskom univerzitetu, gde je bio izvršni direktor Centra za potpunu svesnost u medicini, zdravstvenoj nezi i društvu, i osnivač i direktor svetski poznate Klinike za redukciju stresa.

Autor je sledećih naslova: Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness; Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life; i Coming to Our Senses: Healing Ourselves and the World through Mindfulness.

Njegov rad povezan je sa rastućom primenom potpune svesnosti u institucijama kao što su škole, korporacije, zatvori i profesionalni sportski timovi, kao i u domenima medicine i psiologije.

Sazivač je Kolegijuma akademskog zdravstvenog centra za integrativnu medicinu i potpredsednik odbora Instituta Mind and Life, grupe koja organizuje dijaloge između dalaj-lame i zapadnih naučnika, kako bi promovisala dublje razumevanje različitih znanja.