Prevazilaženje opsesivnih misli

Format: B5

Broj stranica: 172

Dr Dejvid A. Klark

Dr Dejvid A. Klark profesor je na Odseku za psihologiju, Univerziteta Nju Brunsvik u Kanadi. Doktorirao je na Institutu za psihijatriju Univerziteta u Londonu u Engleskoj. Dr Klark je do sada objavljivao mnogo radova na temu kognitivne teorije i terapije depresije i opsesivno- kompulzivnih poremećaja.

Njegove poslednje, do sada izdate, knjige su: Cognitive Bihevioral Therapy for OCD i Intrusive Thoughts in Clinical Disorders: Theory, Research and Treatment.

Sa Aronom T. Bekom objavio je novi upitnik za OKP pod nazivom Clark Beck Obsessive Compulsive Inventory i koautor je u Scientific Foundations of Cognitive Theory i Therapy and Depression.

Dobitnik je brojnih grantova za izučavanje kognitivne osnove emocionalnih poremećaja. Dr Klark je član Kanadske asocijacije za psihologiju, osnivač Akademije za kognitivnu terapiju i izdavač saradnik za Cognitive Therapy and Research.